Whatsapp Logo

Erken Dil ve Konuşma Gelişim Ölçütü

Erken Dil ve Konuşma Gelişim Ölçütü

Çocukların dil ve konuşma gelişim basamakları anadilinin özelliklerine göre değişim gösterse de, bazı kritik aşamalar aşağı yukarı belirlenebilir. Çocuk belirli yaşlarda belirli dil ve konuşma davranışlarını sergilemelidir. Aşağıda dil ve konuşma terapisti olarak ilk bakışta hangi yaşlarda hangi ölçütleri aradığımı özetle sundum. Siz de çocuğunuzda bu tespiti basit ölçütleri gözleyerek, dil ve konuşma gelişimi açısından her şeyin yolunda gidip gitmediğini anlayabilirsiniz.

12 aya kadar

Aşina olduğu seslere tepki verir(tutarsız)

İsmine tepki verir (tutarsız)

Sözcükleri dinleyip bazılarına tepki verir

Cıvıldama ve babıldamalara başlar

Bazı basit ses ve heceleri taklit etmeye çalışır (mamama, ooooo, baaa gibi)

Bazı ses ve heceleri belirli istek ve durumlar için tutarlı kullanmaya başlar

24 aya kadar

Nesneleri isimlerine göre ayırır

Basit yönergeleri anlamaya ve uyar ( Baba nerede? Topu at gibi)

Şarkı ve basit hikayeleri dikkatle dinler

İlk anlamlı sözcüklerini üretir

Oyun oynarken anlamsız da olsa kendi kendine konuşur

Söylenilen basit cümleleri kısmen veya tamamen tekrarlar

Söz dağarcığını 80 sözcük civarında genişletir

İşaretler, jestler, ağlamalar yerine sözel dili tercih eder

36 aya kadar

İsmi söylendiğinde iletişime geçmesi gerektiğini bilir

Sık kullanılan 300-400 sözcüğü anlar

Ortalama uzunluk ve karmaşıklıkta cümleleri anlar ve üretir

300 sözcüklük sözcük dağarcığı kullanır

İlk sözcük çekimlerini yapar

Resimli kitapları anlatmaya çalışır

Çocuğunuzda yukarıdaki davranışların yaşına uygun olanlarını gözlediyseniz çocuğunuzun dil ve konuşma gelişimi yolunda demektir. Bu davranışlardan bazılarını gözlemleyemediyseniz veya sadece bir önceki yaş gurubunun davranışlarını gözlüyorsanız bir dil ve konuşma terapistine başvurmanız gerekir.

Dil ve konuşma terapistiniz size çocuğunuzda nelerin yanlış gittiğini, nelerin yolunda olduğunu, müdahaleye ihtiyaç olup olmadığını uzman gözüyle söyleyecektir.

 

  • facebook
  • twitter
  • google plus
  • linkedin
  • pinterest