Whatsapp Logo

Online Lidcombe Erken Yaşta Kekemelik Terapisi

Online Lidcombe Erken Yaşta Kekemelik Terapisi

Online Lidcombe Erken Yaşta Kekemelik Terapi Programı Nasıl İşler? 

 

1- Hangi Çocuklar Programa Uygundur? 

Adayların okul öncesi yaş grubunda olması gerekir. 

Adayların konuşurken yaşadıkları güçlük hakkında farkındalıklarının az olması; kekemelikleri hakkında kaygı, suçluluk, korku, üzüntü gibi duygulardan mümkün olduğunca uzak olmaları yeğlenir. 

Adayların davranış problemlerinin minimum düzeyde olması, ebeveynlerinin isteklerine uyum göstermeleri, seanslarda en az 20 dakika boyunca dikkatlerini sürdürebilmeleri gerekir. 

Terapiler ZOOM üzerinden gerçekleştirileceği için, ailenin buna uygun teknik beceri, yeterli hızda ve istikrarlı internet bağlantısı ve ortama sahip olması gerekir. 

 

2- Ön Görüşme 

Çocuklarının yukarıda belirtilen ön koşulları sağladığını düşünen aileler Panda Dil ve Konuşma Merkezi ile iletişim kurarak kayıt oluşturduktan sonra bir ön değerlendirme randevusu talep edebilirler.  

Ön değerlendirme randevusundan önce çocuğun birkaç doğal konuşma videosunun tarafımıza ulaştırılması önerilir. 

Uzman Dİl ve Konuşma Terapisti tarafından online olarak yapılacak ön görüşmede: 

Çocuğun kekemeliğinin niteliği 

Çocuğun farkındalık düzeyi 

Çocuk ve ailenin başvuru öncesinde belirtilen koşullara gerçekten uygun olup olmadığı uzman gözüyle yeniden değerlendirilerek sürece devam edilip edilmeyeceğine karar verilir. 

Her iki durumda da aile bundan sonra izlenecek yol hakkında bilgilendirilir. 

  •  

3- Terapi Süreci 

Terapi süreci ortalama 16 seans sürer.  

Seanslara haftalık ve düzenli katılım sağlanması, terapist tarafından konulacak kurallara mutlaka uyulması, verilen günlük ödevlerin eksiksiz yapılması gerekir.  

Lİdcombe programında kekemeliğin klinik ölçümlerde 100 hecede 1’in altına inmesi hedeflenmektedir. Merkezimizde Lidcombe terapisinin başarı oranı %95’in üzerindedir.  

 

  • facebook
  • twitter
  • google plus
  • linkedin
  • pinterest