Whatsapp Logo

Çocuğunuz Kekeme mi?

Çocuğunuz Kekeme mi?

Çocuğunuzda aşağıda sayılan belirti ve özelliklerin büyük çoğunluğunu gösteriyorsa çocuğunuz kronik kekemedir, diğer bir deyişle dil ve konuşma terapisine mutlaka ihtiyacı vardır.

· Belirgin biçimde kekeliyor yani kekelediğini sadece siz değil, diğer bireyler de anlıyorsa,

· Ailenizde ve yakın akrabalarınızda kekeme bir birey tanıyorsanız

· Yaklaşık bir yıldır kekeliyorsa

· Kekemelik esnasında yüzünde ve boynunda gerilim görüyorsanız

· Nefes kontrolünde güçlük çekiyorsa

· 4 yaşından büyükse

· Konuşmaktan çekinmeye başladıysa

· Erkekse

· Kekelemek dışında, el-ayak sallama, göz kapatma, kafa sallama gibi yan davranışları varsa

Eğer çocuğunuz bu sayılanlardan sadece bazılarını gösteriyor ve nadiren kekeliyorsa, bir dil ve konuşma terapistinin görüşlerini almanız gerekmekle beraber, büyük ihtimalle doğrudan müdahaleye ihtiyaç duymamaktadır. Bu durumda aşağıdaki tavsiyelere uymanız, kekemeliğin kronik hale gelmesini önleyip kendiliğinden bastırılmasına yardımcı olacaktır;

· Çocuğunuzla yavaş yavaş ve sakince konuşun

· Konuşmasını sözlerinizle veya hareketlerinizle bölmeyin veya tamamlamayın

· Cevap vermekte acele etmesine yol açacak durumlardan kaçının

· Bu sorunu aşmasında zaman tanıyın

· Gündelik konuşma ve zaman geçirme sürenizi arttırın ve çocuğunuzun ne dediğini nasıl dediğinden daha çok önemsediğinizi hissettirin

· Çocuğunuzun hiç takılmadan söylediği şeyleri, takılmadan söylediğinden bahsetmeksizin “ne güzel söyledin” “süper konuştun” gibi cümlelerle pekiştirin.

· Birkaç aylık aralıklarla dil ve konuşma terapistinin değerlendirmelerini ve önerilerini almanız da yararlı olacaktır.

Tüm bunları uygulamak çocuğunuzun kekemeliğinin kronikleşmesinin önüne geçmeye yardımcı olur. Ancak kendinizi bunları yapabilecek yeterlikte hissetmiyorsanız veya endişeniz bunların önüne geçiyorsa, 6 yaşından küçük çocuklar için Lidcombe programı hakkında terapistinizden bilgi isteyin.

  • facebook
  • twitter
  • google plus
  • linkedin
  • pinterest